Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Anton Larsson Hällgöl

                                             

Från omkring mitten av 1800- och ända in 1930-talet levde i Lännäs socken en liten

 krokryggig gubbe vid namn Anton Larsson, vanligen benämnd Anton, men gon

gång ''Antonius bönpung". Han var född inom socknen, nämnare besmt vid Yxnäset år

1851 . I sina bästa år hade han varit sjön där han varit rorgängare, men nu bodde han efter

sin hustru Majas frånlle ensam i en liten grå och omålad stuga som hette Lilla llgöl. En

son hade de som hette Fritiof. Då Anton inte alla gånger var överens med gumman bodde

han då i köket, och gumman och sonen Fritjof höll till i rummet. r man någon gång hade

ett ärende eller dylikt till Anton och skulle gå in i stugan fick man gå på en stenhälI, vilken

tjänstgjorde som rstugubro, och igenom en dörr med hög tröskel in i farstun, varefter en

dörr med likaledes hög tröskel ledde in till rummet där han bodde. Han flyttade dit sedan

han blivit änkling. r inne hade han en mängd olika saker och remål, såsom nät,

bindtjuga, kläder, burkar m.m. ett stort fyrkantigt bord som stod vid ett av rummets båda

konster låg bindlar, kaviar, garnnystan, korkar samt en hel del andra remål. Vidare fanns

det i rummet ett skåp i vilket Anton förvarade matvaror, porslin, skedar, gamar, knivar

m.m. Golvet var sällan prytt med matta, och på väggarna var det isllet för tapeter

tidningar och papp spänd, som dock med åren blivit gula och nedrökta. I rummet som han

nu bodde i (köket var nämligen fullproppat med en massa bråte) fanns det en öppen spis

Där fanns även en vanlig vedspis av järn monterad i stenhällen. Ibland satt Anton och

lagade, samt ''bodde'' t, dels egna men mest t som han åtagit sig att göra i ordning åt

folk i trakten. Ibland blåfärgade han dem även vilket gör dem mera osynliga i vattnet, samt

är bra mot röta. Då kunde det allt som oftast hända att han av vana rev sig i huvudet, och

håret som av åldern var vitt, antog då en blåaktig färgton, vilket intygades av min far Emil

Sandin, vilken Anton anlitade som rklippare

Någon gång for han ut sjön i sin roddt och lade ut t i Hjälmaren "för att åtminstone

några mörtar åt mina kära s kisser'' som han sade. De ''små kissema" omhuldade han

särskilt. Vid något tillfälle lär han ha haft inte mindre än 21 stycken katter

Pigg och kry som han var hade han på östra sidan av stugan grävt upp ett rätt så stort

tradgårdsland, där han bland annat odlade stensärter. Bättre ärtsort än denna påstod han inte

fans och det hände ibland att han av denna sort sålde sättärter till sina bekanta och vänner

Att de då hade en stor rmån r de fick något hekto av mnda sort höll inte Anton inne

                   

med Vidare kan nämnas att han alltid högg sin ved, samt att han då och gick till

dåvarande handelsboden i Djursnäs r att handla matvaror åt sig. (Handelsmannen hette

Knut Andersson och frun Signe. Knut hade ofta en rökpipa i munnen och var mager. Signe

var stor och fyllig.)

Då passade han samtidigt på att hälsa på i stugoma och språkade livligt om väder och vind

Han gav också råd åt traktens fiskare var de skulle lägga ut sina fiskredskap, t.ex. eder

någon hård strmi från väster o.d. för att Ba bra ngst. Ibland skojade han med gon flicka

som han föreslog skulle ta komma till honom och hushålla. sina vandringar i bygden hade

Anton alltid en krokig käpp som han tillverkat, samt likaledes av egen tillverkning bunden

kasse med sig. Att r gon attrsöka skoja med honom var inte lönt ty skrek han till

rätt så kraftigt och bytte omedelbart samtalsämne

Lilla Hällgöl låg trolskt och vackert, omgivet av barr- och lövskog. På den östra sidan om

stugan låg det gra små berg, samt en rullstensås med fin utsikt över byn Rud. Runt täppan

gick en gammaldags gädesgård. Anton, som enligt påstående aldrig varit sjuk och eller heller

använt glasögon, blev dock till slut "krasslig'' och fick då flytta till Lännäs ålderdomshem

Där trivdes han emellertid inte och avled efter någon tid i en ålder av 83 år.

Källa Ragnar Sandin