Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

August Andersson

August .Andersson eller "August i Rää"

August Andersson, Marielund, Östra Rud, bonde, men sedemera laggkärlssnickare och

.cementare, föddes år 1 843 i ett gammalt ställe som hette Göranstorp i Lännäs socken

vilket fadern Anders Ersson (rodd 28 nov. 1804 och d 14 februari 1890) brukat

ända sedan sin barndom. Augusts mor hette Britta-Stina och var modd den 16 juni 1804 I

Goranstorp hade det funnits fem bröder och tre stycken systrar, av vilka alla tre systrama

var oförmogna att gora något grund av reumatism. berättas det August Anderssqn som

senare blev känd udder namnet '.August i Räa'' eller ''August Annerse'', tjänade i unga år

vid Espenäs gård och där var husbondfolket mycket snåla. Då August skulle flytta därifrån

kvädade han noljande visa som han satte upp på en stolpe vid nerfärtsvägen till Espenäs

r gär vägen till Svältens äng

Här mä Hin hate vara piga eller dräng

Och frun hon heter Nupa

för ho kokar så fasligt  turner supa

Sen har di små knivar och.fata fat

Å ändå vill di att en ska äta snart. . .

Tyrr har det ej gått att upptecknat mer än forsta versen, fast det emellertid från rjan

funnits fler

småningom kom August till Rud, där han brukade en gård men byggde sedan Marielund,

r han och hans hustru (död 1895) bodde. August Andersson, som var en hel del originell

(bland annat omskriven i Nerikes Allehandas julnummer någon gång 1930-talet under

rubriken juläpplen), hade en del uttryck r att särskilt betyda det han just då talade om

Uttrycken han begagnade var till stor den bibliska verser eller dylikt. Till exempel: En

kokande gryta kommer fn norden, eller, Vi prästerskapet, m.m. En annan strof lydde

Hällkwist skulle åka till Roma

för att träffa sitt blomma.

Men resa bort, och resa hem,

ä som å ro i samma skinn.

Hellkvist han stanna hemma

Sin äldsta son Anders kallade han r kronprinsen, och sonen Karl r prins Karl. l

Marielund fanns det, rutom en massa verktyg, en del gamla unika saker. En gammal

familjebibel illustrerad med bilder, vidare en psalmonika eder psalmonikom en nu rtiden

ldigt llsynt sak. Psalmonika, som är ett åldrigt musikinstrument, är en låda liknande en

lång, smal rektangel. Den är utan botten och har endast två strängar. På locket är liksom

trappsteg utskurna på vilka papperslappar med siffror var uppklistrade. När ''August i Rää”

spelade på den, hade han en stråle som han drog över strängarna med. Vidare hade han ett

lampglas med vilket han tryckte ned strängarna på trappstegen och fick olika tonarter

Psalmonikan lämpade sig bäst att spela psalmer och långsamma sånger på Det kan aven

noteras att det fanns en gammal fin fiol i Marielund. ''August Annersa'' tyckte mycket om

att gå och äta och knapra n bröd, bettar Edvin Andersson, Sörgården Nar han

skulle någonstans tog han alltid en bit rt bd med sig. Han visste nästan precis hur

             

långt brödbiten skulle cka. Till exempel om han skulle gå över hagarna till Hampetorp

Den här biten cker till Påvelstugan o.s.v. En ng var Edvin Andersson med August Hör

att hjälpa honom med att göra en bro över en bäck (Edvin var drygt 21 år). August hade

snickrat ihop ramar av trä som de skulle ställa över bäcken. Sedan skulle det läggas tätt med

bommar därpå, och så till slut sten överst. Då emellertid någon grästorva fastnat i diket

under bron och mt vattnet, skulle Edvin peta bort den med påföljd att han kade lta

omkull någon ram. gormade August värre. Han sade bland annat: Ja nog har du varit ute

och exercerat allt, men ett som jag tror att ni inte fick lära er där ni var, det va te å bygga

broar

Till slut kan det kanske nämnas att sedan ''August Annersa'' slutat som bonde, for han och

sönerna då och då omkring, ibland ända till Götlundatrakten, och köpte ekar på rot, vilka de

sedan själva tog omkull och forslade hem Ror att så göra laggar och laggkärl utav. Den

tjocka ekbarken tillvaratog de också och sålde till garveriema. ibland tog "August i Rää"

sig fritt från vardagens slit med ett rus. Då Hortiden gick det nästan att köpa hur mycket

brännvin man ville (Detta är skrivet när motboken fanns) Det berättas att folk ibland tog

hem hela kaggar och delade. Under senare delen av sin levnad, han var då änkling, anställde

han en hushållerska vid namn Tilda Ror att sköta hushållet samt hjälpa till med andra sysslor,

t.ex. utfordra nsen och grisen och kon

August Andersson dog den 3 augusti 1923 i en ålder av nära 80 år. Stugan och täppan

övertogs då av sonen Anders som bodde r nga år innan han gick bort den 1 7 november

1950. Både Anders, Karl och August Andersson vilar nu på Lännäs kyrkord

Källa Ragnar Sandin