Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Gårdar A - B Gårdar C - D - E Gårdar F - G Gårdar H Gårdar I -J - K Gårdar L Gårdar M Gårdar N Gårdar O - P Gårdar R Gårdar S Gårdar T - U Gårdar V - W -X - Y Gårdar Å -Ä - Ö

Berg Lilla

 

 berg lilla klar

 

Med manbyggnad från 1910, ursprungligen en jordbruksfastighet under Högsjö Gård.

Den siste arrendatorn fram till 1968 torde ha varit August Åhlund med fru Hanna.

 

Källa: Högsjö Kulturminnesförening