Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Gårdar A - B Gårdar C - D - E Gårdar F - G Gårdar H Gårdar I -J - K Gårdar L Gårdar M Gårdar N Gårdar O - P Gårdar R Gårdar S Gårdar T - U Gårdar V - W -X - Y Gårdar Å -Ä - Ö

Bråten

LÄGE: Söder om Gluggstugan


Torpet revs troligen någon gång under åren 1915 - 1925

Enligt Valter Pettersson, "Torparsläkten i Lännäs" har Bråten varit bebott under åren 1770 - 1880. Givetvis kan folk varit bo­satta där senare. Ett torp med namnet Lilla Bråten har troligen funnits i närheten,

(Uppgiftslämnare: Allan Persson)


Personer som varit bosatta vid Bråten


Anders Larsson född 1800

Hustru: Catarina        1797


De hade sju barn.


Anders Larsson brukade torpet till år 1850, då han tillsammans med hustrun och yngsta dottern Brita flyttade till Lilla Bråten,


Brukare år 1850 blev Anders Larssons son

Petter född 1826

Hustru: Catarina


Irene Fogelqvist i Örebro har meddelat (1993), att Anders Larsson var hennes farmors morfar.

 

 Braten