Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Gumaelius, Adolf Filip

 Adolf Filip Gumaelius (1853—61) f. 1793 27/11 i Björnlunda. Föräldrar: serschanteii vid Söderm. reg. Karl Magnus G. och h. h. Brita Kristina Hedenström. Stud. i Ups. 1817. Pvgd i Str. 19 18/3. Past.-adj. i Lerbo s. å. V. past. ib. 23. Past.-adj. i Stenkvista 24, i Vårdinge s. å. V. past. i Toresund 27. Past.-adj. i Julita 30. V. past, i Asker s. å., i Viby 32. Past.-adj. ib. 34. V. past. ib. 38. Past.-ex. 39. Äter v. past. i Viby under riksdagarne 40 och 41. Komm. i Ekeby 40.7/12 tilltr. 43. V. komm. ib. 42. Kkoh. här 52 u/6, tilltr. 53, Död 61 5/5. 

Under Gumælii v. pastorstid i Toresund anmärktes, att gudstjänsten började "ibland för tidigt och ibland för sent", en anmärkning, som kunde göras af olika personer på samma dag. Därför beslöts, att en solvisare skulle uppsättas öfver södra kyrkdörren eller ock en timsten på tjänlige ställe å kyrkvallen. Under sin komm.-tid i Ekeby har han i tingsboken 1852 antecknat, att vid hösttinget, då så få åhörare kommit, han fann skäl att inställa-tingspredikan. 

G. 41 5/9 på Värsta i Viby m. friherrinnan Mana Charlotta von Gedda f. 1805 12/5 i Sthlm, dotter till kanslisten i tullverket Per Otto von G. Barn: Karl Otto f. 42 2/7 i Gällersta, litteratör; Ulrika ’Charlotta Emerentia f. 46 1/6m7 
Adolf Teodor, död tidigt.