Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Hjälmaren

Hjälmaren är en grund, näringsrik slättsjö. Största djup är 22 meter, och medeldjupet är 6,1 meter. Sjön avvattnas genom Eskilstunaån till Mälaren. Genom Hjälmare kanal finns båtförbindelse med Mälaren. Den största ön i Hjälmaren är Vinön. De största tillflödena är Svartån och Kvismare kanal, båda från väster. Den största orten kring sjön är Örebro i väster. Till skillnad mot de tre största sjöarna i Sverige är inte Hjälmaren statligt vatten utan kommunalt vatten.

På 1880-talet sänktes Hjälmaren genom en sjösänkning med 1,9 m, och 190 km² land torrlades. Mycket av denna yta hade dock varit våtmark och inte räknats som del av Hjälmarens vattenyta.

Enligt vattendomen från 1988 är sjön reglerad till 21,62-22,10 möh. [1] Jordabalken (SFS1970:994) anger sjöns höjd till 2,77 meter över södra slusströskeln vid Notholmen.


Namnet

Namnet Hjälmaren är avlett av ett fornsvenskt *iælmber, vilket på isländska motsvaras av jalmr, som betyder "buller", "stoj", och på norrländsk dialekt av jalm, som betyder "skrik", "olåt". Namnet är likbetydande med till exempel sjönamnen Bjälmen, Galmaren. Det betyder alltså "den vinande sjön", "stormsjön". År 1175 nämns ialmans (genitiv), 1502 Jælmaren.[2]

Grundläggande data om Hjälmaren
Avrinningsområdet för Hjälmaren (inkl. sjön) 4 045 km²
Hjälmarens areal 480 km²
Hjälmarens volym 3 km³
Medeldjup 6,2 m
Hjälmarens största djup 20 m
Medelvattenstånd(1) 21,84 m
Högsta uppmätta vattenstånd (1922-2000)(1) 22,48 m
Lägsta uppmätta vattenstånd (1922-2000)(1) 21,15 m
Dämningsgräns(1) 22,10 m
Sänkningsgräns(1) 21,62 m
Medelvattenföring i Eskilstunaån 24 m³/s


(1) Nivåer i höjdsystemet RH 1900. Källa: Bergström et al., 2006

 

Källa: Wikipedia

 Hjälmaren var en mycket kräftrik sjö, tonvis med kräftor skickades med båt och järnväg till Stockholm och myckrt för vidarebefodran till Tyskland.

Både dess införsel och försvinnande hade med Estland att göra. Det berättas att en skuta med bl.a. kräftor på väg till Örebro slott från Estland förliste utanför Vinön.

1908 kom även smittan från Estland via kräftburar från Stockholm, alla kräftor i Hjälmaren försvann och har inte kommit tillbaka förrän på senare tid då det utplanterats signalkräftor som är resistenta mot kräftpesten.

 

fiskerättsersättning