Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Bäcketorp Kyrkskolan Salbacka

Kyrkskolan

södra kyrkskolan, Lännäs

 

Södra kyrkskolan togs ibruk 1847

Skolan innehöll på slutet skolsal och slöjdsal i bottenvåningen samt gymnastiksal på övervånongen.

 

Prästlada blev Lännäs kyrkskola

Första läraren föll ofta i sönm

 

södra skolan Lännäs

 

Kommer södra kyrkskolan i Lännäs åter att användas som ekonomibyggnad. Det är Askers kommunalnämnds sak att besluta om dess framtid. Efter hundra tjugo år i folkbildningens tjänst ses den gamla byggnaden för sista gången omgiven om stojande skolbarn, här ur åttonde klassen. I och med avslutningen för denna klass upphör de gamla folkskolan.


Den tilltagande centraliseringen i Askers kommun har nu drabbat ytterligare en gammal bygdeskola. Årets vårtermin blev den sista i de gamla lokalerna vid Lännäs Södra kyrkskola. Aldrig mer ska barnen i norra kyrkskolan få läsa gamla snirklade deviser som "Livets skola har inga ferier". Från pittoreska omgivningar och gammaldags skolminnen överflyttas eleverna till den blänkande nya centralskolan i Odensbacken.


Det förekom viss skolundervisning i Lännäs från 1762. Enligt traditionellt mönster vandrade läskunniga knektar omkring i byarna, ofta försupna individer som knappast själva kunde läsa och skriva, Folkskoleeformen av år 1842 fick dock snabbt gensvar i Lännäs, och 1845 startades södra kyrkskolan. I sammma lokaler hade även äldre generationer Lännäsbor betalt sin tribut till lärdomen, fast i annorlunda form. Byggnaden hade nämligen sedan slutet av 1700-talet varit det spannmålsmagasin vari Lännäsbönlernas tionde till prästen förvarades.

Den förste skolläraren blev brunnsmästare Lenndal, Katrinebrunn. Denne var känd för sin av barnen upskattade ovana att ideligen falla i sömn under lektionerna. Han vaknade endast då klassens bråkstakar stoppade papperstussar i näsan och öronen på honom, utdelade då några käpprapp —. och somnade snart igen, Lenndals efterträdare var Johan Vallin, mod öknamnet "Uven”!


Om de primitiva skolförhållandena under dennes tid berättar Johannes Pettersson i "Minnen från Lännäs". — Barnen städade själva, och det med kvastar hemifrån. Eldningen skötte de också men det var säkert ingen eftertraktad syssla. De som stod i tur därtill måste nämligen infinna sig två timmar före de andra. Hygienen var obeskrivligt usel. Naturligtvis var många barn fulla med löss. Bland andra sysslor, som skolvaktmästare nu för tiden har övertagit från Lännäsbarnen, märks en omfattande trädgårdsskötsel.


STRÄNG TUKT

1902 efterträdde Rickard Vallin sin far som lärare och kantor. Den blida disciplin som förut rått hos fadern i "storskolan" och hoss smååskolelär. Sofia Almkvist i småskolan, förbyttes nu i sträng tukt. Vid sekelskiftet fanns det ca 70 elever att hålla ordning på men den unge läraren vann respekt genom att trolla för barnen!

Sedan Rikard Vallin förolyckades 1921, intog Theofil Jakobsson dennes plats som lärare och kantor. Redan 1904 hade kyrkskolan utbyggts mod den gamla sockenstugan, som förut varit småskola. Detta hus dekorerades invändigt med sedelärande i äldre snirklig skrift

Vi citerar några av tänkesätten:

Tack är vi dem skvldiga som lära oss. Mellan kamrater skall enhet och vänskap råda. Livets skola skola har.... Bättre börda man bär på vägen än mycken kunnskap. Gamla skall man ära, de ung skall man lära. Det trädet bör man ära i vars skugga man sitter.


Dessa målade sentenser, som pryder småskolan och klass 3—4, restauerades de 1949 efter originalen förebild.

I denna miljö verkade Beda Bergström som småskollärarinna efter Sofia Almkvist till 1938. Därefter tjänstgjorde Eva Engström under tjugo är, tills Alice Jakobsson, som tillträdde 1958, kom att bli den sist i raden av lärarinnor vid småskolan.

Bergstroem-Beda.jpg

Beda Bergström

Foto Sam Lindström

Antalet elever har knappast ökat under nittonhundratalet .Vid skola avslutningen före nedläggningen kunnde man räkna sextiosex elever i hela skolan medan det vid början av seklet fanns ett sjuttiotal elever enbart i klasserna 3—6. Då var Rikar Vallin ensam om sin uppgift, medan två folkskollärare. Bertil Olstenius. Örebro, och Leif Rapp, undersista året tillsammans har bibringat "storskolan" ordning och kunskaper. Mycket har förändrats sedan Rikard Vallin vann folkskolepojkarnas respekt genom att krama hårdare isbollar än någon annan vi sina snöbollskrig, då alla sjuttio barnen fick anfalla honom ensam. Det händer ej heller mera att lärare helt sonika lämnar alla klsserna vind for våg mitt under under lektionen

 Källa NA

 

 

norra kyrkskolan, Lännäs

 

Norra kyrkskolan byggdes 1903.

På bottenvåningen fanns 2 skolsalar och på övervåningen 2 lägenheter för lärarna.

 

Lärare vid kyrkskolan med lång anställningstid:

 

Johan Fredrik Wallin född 13/6 1842 död 25/2 1907

Var lärare 1/5 1870 till 31/12 1901

 

Richard Wallin född 21/5 1876 dög 1921 genom olyckshändelse

Var lärare från 1/1 1902 till sin död

 

Beda Winberg f. Bergström född 2/12 1879 

Vr lärare från 1/1 1904 till 31/12 1939

 

Sally Eva Engström född 12/2 1899

Avlade småskolelärarexamen 9/6 1922

Var lärare från 1/1 1932 till 30/6 1959

 

Teofilus Oskar Tobias Jakobsson född 20/5 1900

Avlade folkskolelärarexamen 1921

Var lärare från 1/7 1923 till troligen 1953

 

Margit Linnéa Lindahl f Bengtsson född 10/3 1906

Avlade folkskolelärarexamen 30/5 1929

Var lärare från 1/7 1937 till 30/6 1948

 

Källa Skolorna berättar av Holger Elfsten