Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Gårdar A - B Gårdar C - D - E Gårdar F - G Gårdar H Gårdar I -J - K Gårdar L Gårdar M Gårdar N Gårdar O - P Gårdar R Gårdar S Gårdar T - U Gårdar V - W -X - Y Gårdar Å -Ä - Ö

Nästorp

Läge: på Ingvaldstorps ägor

 Nastorp

Enligt Valter Pettersson, "Torparsläkten i Lännäs" var Nästorp bebott under åren 1780 - 1860.

 

Uppgiftslämnare: Anna-Greta Dahlström


PERSONER SOM VARIT BOSATTA VID NÄSTORP

 

Anna Olsdotter          f. 28/2 1758 d. 3/2 1842

Peter Ersson          22/6 1783

Christina Ersdotter       2/11 1787

Erik Ersson                        31/5 1790

 

Anna Olsdotter flyttade från St. Berg till Nästorp när hon blev änka.


Avskrift av:

Contrakt

Underteckna bortarrendera på ett års tid Räknad från den 14 Mars 1853 - till min broder Anders Pehrsson - Torp Lägenheten Nässtorp på Ingwaldstorps ägor emot följande villkor Nemligen

att ofwan nemnde Anders Persson till mig utbetalar

20 Riksdaler Rgs för l år.

Sålunda upprättat som skedde i Nässtorp den 2 April 1852

Gustaf GPS Pehrsson /T /? 5'/" C fl p

Förmyndare för Kjerstin Ersdotter

Witnar

Pehr Ehrsson i grantorp