Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Gårdar A - B Gårdar C - D - E Gårdar F - G Gårdar H Gårdar I -J - K Gårdar L Gårdar M Gårdar N Gårdar O - P Gårdar R Gårdar S Gårdar T - U Gårdar V - W -X - Y Gårdar Å -Ä - Ö

Prästebol

 Pras

PräP

Prästebol bestod av 3 gårdar: Övre(Norra) Prästebol, Backen och Nedere(Södra) Prästebol

stebebolPräst

ebol bestod av 3 gårdar Övre Prästebol, Backen och Nedere Prästeboltebol

prästebol

Backen.gif