Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Gårdar A - B Gårdar C - D - E Gårdar F - G Gårdar H Gårdar I -J - K Gårdar L Gårdar M Gårdar N Gårdar O - P Gårdar R Gårdar S Gårdar T - U Gårdar V - W -X - Y Gårdar Å -Ä - Ö

Roligheten

 

roligheten SV klar

roligheten F klar

 

 

Roligheten

  Torpställe från 1642, vars bostadshus ersatts med en fritidsstuga som byggdes av och Elvy och Lennart Larsson. Ekonomibyggnaderna är av äldre datum.

 Den tidigare torpstugan brann ned och dagen hus uppfördes av virke från logen vid Stora Slängbäcken.

  Om namnets uppkomst berättas två historier. Den ena säger att här lär ha hållits ett stort kalas som fick ett eftermäle att vara speciellt lyckat och roligt, den andra berättar att torpets namn kommer från en norsk brukare som tyckte att här var en lugn (på norska rolig) hed.

Gården bestod tidigare av två bostadshus, manbyggnad och en undantagsstuga.

  Om en tidigare boende här, ”Kersti i Roligheten” eller ”Roligheta-Moster”, berättas flera historier. Hon drev bl.a. ett väveri med två vävstolar och anställd personal, två vävpigor, vilka hade en årslön på 40 kronor.

 

  De färdiga tygpackarna av bomull, halv- eller helylle, transporterades till Stockholm eller Norrköping, där Kerstin själv svarade för försäljningen och inköp av råvaror.

  Den siste arrendatorn var Evert Åhlund med hustru Selma och barnen Alf och Rune vilken senare blev svensk mästare i löpning 800 m. Bilderna visar hur torpet såg ut omkring 1925 i jämförelse med 1998.

 

  Källa Högsjö kulturminnesförening.