Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Gårdar A - B Gårdar C - D - E Gårdar F - G Gårdar H Gårdar I -J - K Gårdar L Gårdar M Gårdar N Gårdar O - P Gårdar R Gårdar S Gårdar T - U Gårdar V - W -X - Y Gårdar Å -Ä - Ö

Saltorp

Läge: 100 m öster om Salbacka f.d. Skola

Ägare till torpet: Högsjö gård


Torpet revs någon gång på 1930-talet


Byggnaden var liten och grå, innehöll l rum och kök, tillsammans c:a 40 kvm.

Rester efter husgrunden finns på tomten, dessutom ett par gamla fruktträd.


Enligt Valter Pettersson, "Torparsläkten i Lännäs" var Saltorp bebott under åren 1830 - 1880, men kan ha varit bostad även senare.

Hembygdsföreningens torpskylt finns på platsen


Uppgiftslämnare: Arne Eriksson


PERSONER SOM VARIT BOSATTA VID SALTORP.

 

Anders Petter Johansson född 7/7 1849 död 1922

Hustru:

Johanna Matilda, f. Andersson 15/11 1854 1914

Barn :

Hulda 2/1 1883

.