Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Sand, Gerhard

gerard sand

KällaProjekt Runeberg

 

Gerhard Sand, Lännäs.

 

Förre sågverksägaren och Östernärkes lokalrevykung Gerhard Sand, Östra Rud, Lännäs, har avlidit. Han var född 1899 i soldattorpet Lilla Sand. Redan som 14-åring fick han tjäna dagsverksdräng varefter han arbetade med skogs- och sågverks-arbete. 1919 flyttade han till Björklunda, östra Rud, året efter gifte han sig och något senare övertog han svärföräldrarnas lantbruk och partihandel med frukt och grönsaker. 1945 bildades Lager och Sands sågverk som tio år senare ombildades till aktiebolag. Sand tillhörde på sin tid Lännäs kommunalfullmäktige, kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse. Han var också styrelseledamot i Lännäs sparbank och Bottens Elförening. 195779 var han ordförande för östra Ruds vägsamfällighet och så tillhörde han styrelsen för Folkets hus så länge verksamheten pågick. I detta Folkets hus kördes mellan 1935 och 1955 de revyer som hade Gerhard Sand som upphovsman. Inte nog med att han skrev de flesta texterna utan han framförde dem också från scenen. Revyerna talade man om i hela Närke. Den bortgångnes närmaste är Aurora och Sigvard Lager, den sistnämnde också orkesterledare i revyerna.

 

Källa NA

 

gerhard sand