Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Gårdar A - B Gårdar C - D - E Gårdar F - G Gårdar H Gårdar I -J - K Gårdar L Gårdar M Gårdar N Gårdar O - P Gårdar R Gårdar S Gårdar T - U Gårdar V - W -X - Y Gårdar Å -Ä - Ö

Segersjö

segersjö 3 Lännäs

 Segersjo

segersjö herrgård 2

 

segersjö herrgård 3

 

segersjö1

segersjö2

Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes ursprungligen år 1776 i en våning med brutet tak och frontespis. Sitt nuvarande utseende fick den  efter en 1876 företagen om- och påbyggnad. Den är byggd  av sten, nedre våningen är rusticerad och den övre prydes med pilastrar. Åt gårdssidan har mittpartiet en framskjutande loggia med altan och är krönt med en fronton med urtavla; åt trädgårdssidan har det en gavelfronton. I det inre finner man bl. a. åtskilliga porträtt, målade av kända mästare, ett stort familjegalleri, ett bibliotek omfattande över 12.000 band, antika möbler samt skulpturer m. m. Slottet omgives av en stor trädgård och park samt har tvenne flyglar av vilka den ena är byggd 1751.

Godset, som ursprungligen kallades Sigharsö, ägdes under 1200-talet av kronan och skänktes 1278 av konung Valdemar Birgersson till Strängnäs biskopsstol men indrogs 1527 av Gustav Vasa till kronan. 1631 överlämnades det till faktorn Erik Larsson (adlad von der Linde) som en ersättning för en fordran denne hade hos kronan. Von der Linde, som var en av Sveriges rikaste köpmän, efterträddes som ägare av sin andre son, assessorn friherre Erik von der Linde. Sedermera skänktes godset emellertid av drottning Kristina till fältmarskalken Lennart Torstensson mot att denne till von der Lindeska arvingarna betalade en lösenpenning uppgående till 61.520 daler silvermynt. Vid fjärdepartsräfsten väcktes i riksdagen förslag om att indraga Segersjö till kronan, vilket dock förhindrades av Karl X Gustav under hänvisning till de stora tjänster Lennart Torstensson gjort riket. Vid Karl XI: s reduktion blev det emellertid 1681 indraget trots den stora lösepenning, som Torstensson erlagt. På Karl XII:s befallning upptogs frågan till ny behandling, vilket ledde till att egendomen 1721 återlämnades till översten greve Karl Ulrik Torstensson (död 1727). Efter dennes död såldes den av arvingarna till riksrådet greve Ture Gabriel Bielke, gift med Torstenssons änka, gick därefter i flera händer och inköptes 1768 av kommerserådet friherre Josias Carl Cederhielm, vilken gjorde den till fideikommiss till förmån för sin dotterson, överste Josias Montgomery (död 1825), varvid bestämdes att innehavaren till sitt släktnamn skulle lägga namnet Cederhielm. Då Josias Montgomery avled redan sju år före sin moder, blev i stället hans son 1833 den förste innehavaren av fideikommisset. Efter den sistnämndes död 1888 övergick detta till sonen kammarherre Robert Montgomery-Cederhielm, och sedan 1932 tillhör det den sistnämdes son.

 

Källa: Svenska gods och gårdar 1939

 

lagerbjelke segersjö Lännäs

S/S Lagerbjelke vid Segersj brygga c:a 1900

 

segersjö ladugård

 

Bild och text från Örebro Läns brandstodsbolag 1843-1943

 

Den 5 september 1939 brann vid Segersjö stall, ladugård, loge, spannmåls- och redskapsskjul jämte lösöre á tillhopa 102.724,63.

I I släckningen av den elakartade branden, som orsakades av gnistor från en lokomobil, deltogo bl.a. brandkårerna i Örebro och Odesnbacken.

Till överstelöjtnant John Montgomery Cederhjelm utbetalades 101.523,49 till övriga brandskadade 1.201:- samt till brandkårerna 1.581,63

 

Väderkvarnen vid Segersjö brann 1878 och 1885.

 

Länk till  Segersjös hemsida

 

Dagsverken vid Segersjö

Ti

On

To

Fr

TORPETS NAMN

ÅBOENS NAMN

Ord

Dag

Hjelp

Dag

MIL

KM

 

1

1

1

-

-

-

Backetorp

Olof Olsson

156

36

0

1

 

-

-

-

-

-

1

Backetorp

Eric Pehrsson

52

12

1

2

 

-

-

1

1

-

-

Bengtstorp

Lars Hansson

104

24

1

0

 

-

-

1

1

-

-

Burtorp

Jöns Pehrsson

104

24

0

6

 

-

-

-

-

-

1

Bråntorp

Hans Hansson

52

12

1

2

 

-

-

-

-

1

1

Bråten

Soldat Längren

104

24

0

6

 

1

1

1

-

-

-

Dahmkärr

Nils Arfirdsson

156

36

0

1

 

1

1

1

-

-

-

Eldtorpet

Olof Pehrsson

156

36

0

2

 

-

-

-

-

1

1

Erstorpe t

Eric Andersson

104

24

0

6

 

1

1

1

-

-

-

Fallet

 (1 tu Råg 2 tu Korn)

Sven Jönsson

156

36

0

2

 

-

-

-

-

1

1

Gluggstugan

Jonas Olsson

104

24

0

6

 

-

-

-

-

1

1

Göranstorp

Anders Chrismansson

104

24

0

 

-

-

-

-

-

Grufan Messingstorpet

Smeden Berggren Sen.

77

12

0

6

 

1

1

1

-

-

-

Stora Hästhagen

Olof Olsson      '

156

36

0

1/2

 

-

-

-

-

1

i

Lilla Hästhagen

Anders Ersson

104

24

0

1/2

 

-

-

-

-

-

i

Gunnarstorp

Jan Olsson

52

12

1

2

 

1

1

1

-

-

-

Hållbacken

Lars Jonsson

156

36

0

1/2

 

1

-

-

-

-

-

Hagstugan

Jacob Larsson

52

12

0

1

 

]

1

1

-

-

-

Krismansstorp

Pehr Larsson

156

36

 

0

2

 

 

-

-

-

1

1

i

Östra Kohagen

Pehr Ktismansson

156

36

0

 

1

1

-

-

-

-

Västra Kohaget

Jonas Pehrsson

130

24

0

1/2

1

-

1

-

-

|

Korsbacken

Lars Larsson

52

12

0

1

-

-

-

-

-

1 1

Källtorp

Jonas Pehrsson

52

12

1

2

-

-

-

-

-

1 j

Larstorp

Petter Schenström

52

12

0

6

1

1

1

-

-

-

Mon

Petter Länsman

156

36

0

2

1

1

1

-

-

-

Stora Näset

Erik Jönsson

156

36

0

1

1

1

 

 

 

 

Lilla Näset

Erik Jansson

104

24

0

1

-

-

-

-

-

1

Nysätter

Soldat Länsman

52

12

2

0

-

-

-

-

1

1

Påfvelstugan

Anders Andersson

104

24

1

0

-

-

-

-

1

1

Rudh

Lars Larsson

104

24

1

2

i

-

-

1

-

-

Rusätter

Anders Svensson

52

12

1

2

-

-

-

1

-

-

Riddars tugan

Jan Jansson

52

12

0

6

1

1

-

-

-

-

Stora Sandfallet

Lars Larsson

104

24

0

2

'

-

-

1

-

-

Lilla Sandfallet

Gabriel Gabrielsson

52

12

0

2

1

1

1

-

-

i

Svarfvarebygget

Nils Olsson  »

156

18

0

1

1

1

-

-

-

-

Smedstorp

Eric Uddqvist

104

24

0

1/2

1

i

1

-

-

--

Trytorp

Hans Hansson

156

-

2

00

-

1

1

1

-

-

Tegelbruket

Petter Pehrsson

156

36

0

1/2

-

-

-

3

-

-

Åsen

Jan

78

18

0

0

-

-

-

-

-

-

 

Olof

78

18

1

i

-

-

-

-

 

-

 

Anders

65

18

0

0

-

-

-

-

-

-

 

Änkan

65

18

0

0

-

-

-

1

1

-

Espetorp               Erik Larsson

104

24

2

0

-

-

-

i

-

-

Elgslätten             Jan Larsson

52

12

2

0

-

-

-

i

-

-

Ostmossen              Lars Larsson

52

12

1

2

-

-

-

-

1

-

Simonstorp             Eric Pehrsson

52

12

2

0

-

-

-

-

i

-

Damstugan              Eric Lännesberg

52

0

0

1

-

-

-

i

1

1

Sixtorp                Lars Andersson

156

36

1

1

-

-

-

i

-

-

Hultstugan             Petter Pehrsson

52

12

2

0

1

-

-

-

-

-

Lilla Mon              Olof Ersson

52

12

 

2

-

-

-

i

-

-

Stensätter             Pehr Olsson (sprrta. 2 t. råg)

52

12

2

1

-

-

i

-

-

-

Catrinehult            Eric Nilsson

52

12

0

6

-

-

-

-

-

-

Lilla Sann             Petter Hellström

 

12

0

6

-

-

-

-

-

-

Norra Hagstugan        Maija Larsdotter

 

12

0

1

f

-

-

-

-

-

Lilla Erstorp          Lars Pehrsson

 

12

0

6

-

-

-

-

-

-

Hogbretta              Eric Ericsson

 

12

0

6

-

-

-

-

-

-

Pettersberg            Pehr Olsson

 

10

1

2

-

-

-

-

-

-

Odeisberg              Änkan Ingri

 

16

1

0

-

-

-

-

-

-

Länntorp               Anders Pettersson

 

12

1

0

-

-

-

-

-

 

Bäckestugan            Eric Pehrsson

 

10

0

6

-

-

-

-

-

-

L. Rudam               Petter Nilsson

 

10

1

 

^

-

-

-

-

-

Sjöbacken              Jonas Andersson

 

12

1

2

-

-

-

-

-

-

Träntorp               Eric Nilsson

 

12

0

6

-

-

-

-

1

1

Stora Korsbacken       Soldat Schön

104

.  36

0

1

2

2

2

2

-

-

Sann                  Anders Pehrsson/Lars Andersson

216

0

-

-

 

 

 

 

 

 

Skrifvit av G. G. Bauman år 1819 SUMMA

5337

1324