Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Gårdar A - B Gårdar C - D - E Gårdar F - G Gårdar H Gårdar I -J - K Gårdar L Gårdar M Gårdar N Gårdar O - P Gårdar R Gårdar S Gårdar T - U Gårdar V - W -X - Y Gårdar Å -Ä - Ö

Simonstorp

Dimbotorpsvägen börjar vid gamla vägen strax innan fastigheten Dala och utgör en sträcka på några kilometer in i Dimbo skog och slutar i ett intet eller rättare sagt i en vändplats c:a en och en halv kilometer från Galnetorp. Den här vägen är relativt nyanlagd, men väg måste ha funnits tidigare, för på vänster sida om vägen, c:a en kilometer från Dimbotorp, kan den välorienterade finna lämningar efter torpet

som bar namnet Simonstorp.

Vem Simon var och hur torpet såg ut står öppet för den intresserade forskaren.

 

Enligt Valter Pettersson (Torparsläkten i Lännäs) har Simonstorp varit bebott under åren 1762 - 1870.