Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Sven Fredrik Engström

Sven-Fredrik-Engstroem.jpg

Smed på Segersjö

"År 1826 den 24 oktober då jag var  14år flyttade jag från mitt hem i Hällestrad, Östergötland till Klockaren H-grens i Gällersta att lära mig till koppaslagare. Var kvar där till år 1829, den 24 oktober då jag flyttade till smeden  Jphn Köler vid Boo, Svennevad, där jag var i tjänst i 6 år. År 1835 blev jag min egen och kom åter till Gällersta där jag var smed vid Almbro till  1837. den 24 oktober då jag kom till Segersjö och blev gårdssmed".

Ovanstående levnadsteckning finns antecknad av smeden Sven Fredrik Engström i en predikobok, utgiven1812 av teologie Dr prosten och riksdagsmannen Carl Gustav Ekman; Boken hade fadern till ovanstående smed inköpt i Norrköping år 1817 och numera är den i min ägo.

Vid Segersjö fick Engström utföra sitt livsverk till allas belåtenhet. I smedjan skodde han gårdens och bygdens oxar och hästar, lagade lås och formade sirliga kistbeslag. Det var ingen 8-timmarslag på den tiden men det fanns både plikttrohet och arbetsglädje, och en smed på den tidenfick även vara tandläkare, och många gånger drog han ut tänder på folk som kom och ville bli befriade från värk.

Kvarnresorna för familjens och grisens behov fick sme´mor sköta om! Religiöst intresseradsom Engström var hölls husandakt med familjen om söndagarna, 6 barn föddes i äktenskapet och alla utom ett, som dog i späd ålder, växte upp till aktade medborgare. Ett av barnbvarnen blev t.o.m. landshövdinska i ett av Sveriges södra län.

Och innan Engström år 1879 lade sitt huvud till ro hade han för lång och trogen tjänst vid Segersjö erhållit Patriotiska Sällskapets stora silvermedalj.

OSCAR

Källa NA