Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Tjäder, Kalle

Till ett utav Lännäs original torde man kunna hänföra Kalle Tjäder. Han härstammade

ifrån Osteråkers socken i Sörmlarld, men han tjänade senare på flera gårdar i Lännäs

En tid bodde han vid Storkärr och gick då dagsverke vid Dimbo gård. Inspektor Blomberg

döpte honom då på skol till tjädertuppen, berättar Edla Andersson och tillade att Tjäder vär

en mycket godmodig man Gustav Andersson i Sixtorp berättade den 18 oktober 1960 vid

en tröskning i Rud hos Gustav Andersson (Konrads Gustav) följande för mig Kalle Tjäder

var förr ofta anlitad då folk skulle köpa eller byta hästar, därför att han ansågs vara en

skicklig hästkarl En gång skulle Gustav Andersson in till marknaden i Örebro för att köpa

en häst Han bad då Tjäder att följa med och ge råd vid köpet. Han tog upp pengar och ville

ge Tjäder till resa, men denne tackade nej, och det gick inte att få honom att ta emot några

Hur som helst, Träder var emellertid på plats vid marknaden dagen därpå och gav råd

Senare fick Gustav Andersson reda på att Tjäder gått vägen, 4 mil till Örebro

Prästen Sandström anlitade även Tjäder som kusk då han skulle ut i socknen på olika

forrättningar, exempelvis predikningar i skoloma, husförhör, m.m.. Tjäder var emellertid

alltid klädd i blåblus vilket föranledde prästen att ge Tjäder en tillrättavisning. Detta brydde

emellertid inte Tjäder sig om det minsta utan kom även i fortsättningen klädd i blåblus. Det

berättas vidare att Tjäder var stark så det förslog. När det kördes in säd och han var med

och lastade, tog han en hel rök, det vill säga flera stycken nekar som stod reste mot

varandra på en gång och kastade upp på lasset

Kalle Tjäder hade en son ihop med ett fruntimmer som hette Ida, sedermera gift med Kalle i

Storkärr. Sonen drunknade emellertid under badning nere vid en vik vid Djursnäs

Sista tiden bodde Tjäder i en liten stuga omedelbart intill dåvarande landsvägen, inte långt

från Lännäs sockens västra gräns. Stugan hette Grindstugan. Han hade då ett fruntimmer

som bodde hos honom en tid, men hon tröttnade och flyttade tillbaka till skogsbygden

därifrån hon kommit. Allra sista tiden var Tjäder på Lännäs ålderdomshem

Källa Ragnar Sandin