Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Södra Hjälmarstrandens trafik AB Viljansbolaget Björkenäs Ingvaldstorps Bilstation Mor Marias Pepparkakor Lännäs Byggnadssnickeri Sågar

Viljansbolaget Björkenäs

 

Brist på olja blev Lännäsrederits död

 

Viljansbolaget kallades ett båtbolag, som åren 1910—1940 bedrev lastfart på routen Örebro—Stockholm. Nu är bolaget upplöst och trafiken nedlagd, främst beroende på svårigheterna att få motorbränsle under andra världskriget. En av delägarna, Henning Ståhl från Björknäs i närheten av Hampetorp, har för KK (Katrineholmskuriren) berättat om den tid, då det var fart på båttrafiken på Hjälmaren och då rätt stora mängder gods fraktades sjövägen.

Ångbåten Smedjebacken II inköptes av fyra personer, däribland hr Ståhl, och namnet ändrades till Viljan. Åtminstone tre av delägarna utgjorde besättning på fartyget och dessutom var några mannar anställda. Viljan gick sålunda mellan Örebro och Stockholm med ett och annat strandhugg ibland efter vägen. Bland annat besöktes ofta Fiskeboda och Stora Sundby. Efter båten bogserades några pråmar och lasten bestod huvudsakligen av ved, gatsten m. m.

Efter cirka 13 år överlät man Viljan och inköpte en motorbåt som fick namnet Björknäs. Efterhand började emellertid frakterna minska betydligt — en följd av den stegrade biltrafiken — och så kom det senaste världskriget och satte stopp för sjöfarten. Det blev nämligen omöjligt att få tag i bränsle till båten och den sista tiden gick man faktiskt under bogsering för det mesta.

Någon riktig högkonjunktur var det knapast någon gång med trafiken, säger hr Ståhl. Mesta frakterna förekom omkring 1930. Sedan kom som bekant lågkonjunkturen ock återverkade naturligtvis också på sjöfarten.

- Några spännande äventyr bjöd inte sjömanslivet på, fortsätter hr Ståhl. Ibland kunde det naturligtvis blåsa upp så kraftigt, att man fick ligga stilla flera dagar i väntan på bättre väder. En gäng höll vi föresten på att blåsa i land på Valön. Vi låg norr om ön, och båten började driva därför att ankaret draggade, dvs inte fick fäste i botten. Med motorns hjälp lyckades vi dock hålla oss kvar på djupare vatten.Lossning och lastning tog naturligtvis, ganska rundlig tid — ibland fick båten med pråmarna ligga och vänta rätt länge — och som nämnts spelade också vädret in. Det bästa man nådde upp till någon månad var tre resor i vardera riktningen mellan Örebro och Stockholm;

År 1940 blev det definitivt stopp med Viljansbolagets trafik, och nu är det »stolta fartyget» Björkenäs nedskrotat och i någon mån upphugget till kaffeved.

Ärr-Pe.

 

varvet

IMG_0243.JPG

 

Wiljan i Stockholm

 

henning ståhl 2                        henning ståhl

 

henning ståhl lännäs

 

viljan

Viljan bild från Facebookgruppen Lännäs/Vinörötter

Henning-o-Amanda-Staahl.jpg