Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Bergmans Ingvaldstorps Handel Konsum Nordkvistens Böneruds Handel Lännäs Handel

Konsum

Jag tar gärna emot om du som har gått in på denna sida har något att bidra med.

Gå i så fall till startsidan där du hittar adresser för att kontakta mig.

När Nordqvists handel, fastigheten Haga, brann den 3 juni 1939, uppfördes en barack, men samma höst köpte Konsumtomten och byggde en konsumaffär som stod klar till midsommaren 1940

 

Konsum, Hampetorp, Lännäs

 

komsumpersonal

 

Första Personalen

fr v. Arne Lännström, föreståndare Folke Lindberg och Stina Johansson

När Folke tidvis var inkallad under krigsåren så fick hans fru May Lindberg jobba i affären i stället.

Under 1960-talet vikarierad Eva Lager som föreståndare när Billy Andersson som var föreståndare då var ledig.

 

konsum annons

 

Annons från 1951

 

merhallen

 

Sluthandlat i Hampetorp  

      

Nu övertas butiken av en kopparslagare

 

HAMPETORP

— Vad ska man göra. Man kan ju inte vara so­cialinrättning.

Jörgen Holmberg, ägare av Merhallen i Hampe­torp, är en besviken man. När han tog över ortens livsmedelsaffär för tre år sedan hoppades han på lo­kalbefolkningens stöd.

Idag står han med facit i hand. Kunderna har övergett honom och om två veckor slår han igen butiken för gott.

Livsmedelsaffären i Hampe­torp har anor sedan 1940-talet. Jörgen och hans hustru Inga Britt Good tog över butiken 1988 efter Ragnar Eriksson. Re­dan då hade verksamheten visat försämrade resultat under flera års tid.

Efter en tillfällig uppgång ef­ter övertagandet fortsatte tren­den. Kunderna övergav affären och verksamheten gick med för­lust: 1989 omsatte man 1,9 mil­joner kronor brutto, 1990 blev resultatet 1,6 och i år räknar man inte ens med att komma över miljonen.

— Vi var ju Vivo-butik i bör­jan men efter ett år sade dom upp kontraktet, fortsätter Jör­gen. Butiken var för liten mena­de man från Vivos sida.

Upplevdes som dyr

I och med att stödet från Vivo drogs in upphörde möjligheten att få ut reklam och hålla ext­rapriser. Hampetorpsborna upplevde Merhallen som dyr och fortsatte att handla i Odensbacken i allt högre utsträckning.

Något glesbygdsstöd har Jör­gen och Inga Britt inte fått, trots upprepade ansökningar. När dessutom butiken i Hampetorps fritidsby började utöka sitt sor­timent och öppethållande, så in­nebar det dolkstöten mot Mer­hallen:

— Då slutade även sommargästerna att handla av oss. Dom var vår viktigaste inkomstkälla, konstaterar Jörgen uppgivet.

Stor förlust

När makarna nu lägger ner verksamheten innebär de tre åren i Hampetorp en förlust på dryga 200 000 kronor. Nu vän­tar en osäker framtid i Österå­ker, där familjen (makarna har två söner, 5 och 12 år gamla) köpt sig en villa. Inga Britt sö­ker arbete i Katrineholm och Jörgen, som idag är halvtids

sjukpensionär,    tror   att    han kommer få heltidspension.

— Fast jag vet inte, det blir nog ensamt att gå hemma. Jag funderar på att starta en kiosk.

I de gamla butikslokalerna i Hampetorp är nu en ny rörelse på väg att etablera sig. Koppar­slagare Bergelin från Österåker ämnar starta smedja och kafeteria vilket i och för sig kan bli en ny attraktion i det annars så nerläggningsdrabbade Östernärke.

MAGNUS BÖRJE

 

Källa NA Sept. 1991

image1.jpeg 

Kopparslagare Bergelin ( Foto från Ida Ampén )

image2-2.jpeg

Efter Bergelin blev Konsunhuset Pizeria men kopparslagartskyltyen fick sitta kvar ( Foto från Ida Ampén )