Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Dimbosågen

 

dimbosågen

 

Kort från 1920

Övre raden: Konrad Andersson, Hjort, Karl Westerberg, Sven ?, Otto Andersson och Axel Dimberg.

Nedre raden: Hjalmar Lindström, Anders Andersson, Per Andersson, Alfred Folkesson, Per August Dimberg, Gustav Andersson och August Bengtsson

 

Versamheten vid sågen drevs 1886-1939.

Fram till 1921 drevs och ägdes den av Segersjö. Då köptes sågen och Dimbo gård med all skog till skånska Hjul och Parkett. Företagen tillverkade ekstavar till parkett och hjulekrar.

Maskineriet kom från Munktells i Eskilstuna. Kraften kom från en ångmaskin.

Bolagen gick i konkurs 1932 och sågen samt skogen köptes av Skogssällskapet. Sågen ville Skogssällskapet inte driva utan utarrenderade den till Skogstorps sågverk i Eskilstuna, när arrendet upphörde efter 5år ansåg de sig inte ha behov av sågen och förlängde inte kontraktet.

Detta var ett stort bakslag då vid sågen ca 25 personer var anställda till detta kom alla som behövdes folk för avverkning och transporter till Järnvägen i vingåker.

Arbetstiden innan fackföreningen bildades var 10 timmar, därefter 8 timmar.

Sågen revs och maskinerna gick till skrot 1959. Koordinater 59.136580, 15.746916