Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Ivar Zettequist

 

zetterquist m fru

 

Kyrkoherde och fru Zetterquist i en trivsam hörna i prästgårdens matsal

 

 

Kyrkoherde Zetterquist tar avsked av Lännäs på söndag

 

På söndag sätter kyrkoherde Ivar Zetterquist i Lännäs på sig prästrocken för sista gången, i varje fall som ordinarie präst. Han kan förresten göra det med större rätt än de allra flesta bland ämbetsbröderna — här i stiftet kan han se tillbaka på den längsta tjänstetiden bland hela stiftets prästerskap i aktiv tjänst. Under 44 och ett halvt år har Lännäs kyrkoherde varit präst, nu är han 67 och pensioneras. Instundande söndag tar han farväl av sin församling och inom de närmaste veckorna bryter han och hans hustru upp. De skall flytta till Gunnarsnäs i Dalsland — deras hus är byggt på Krappefjäll, en motsvarighet till Kilsbergen.

 

Kyrkoherde Zetterquist var bara 16 år gammal, då han predikade första gången. Det var vid en andaktsstund i Hofsta, berättar han i en intervju. Sedan dess har mer än 50 år svunnit hän och mycket har hänt. Efter prästvigningen 1914 reste kyrkoherde Zetterquist till Oxford i England. Här bedrev han pedagogiska studier; det var meningen, att han skulle resa i Evangeliska Fosterlandsstiftelsens ärende till Indien, där ett rektorat vid ett folkskoleseminarium väntade. Men kriget kom emellan. Zetterquist blev hemkallad och inte långt därefter var han komminister i Sveriges största pastorat, Jokkmokk, som är något större än hela Värmland.

 

26 år i Lännäs

 

Till Lännäs kom Zetterquist som nyvald kyrkoherde i maj 1932. Han har således verkat här i något över 26 år. Här flyttade han in i en prästgård, som anses vara allra vackrats belägen bland stiftets alla herdetjäll. Den stora trädgården och parken går ända ner till Hjälmaren, där fisken nappar och man ser bortom arkipelagen av öar ända bort mot Vinön, som också hör till Zetterquists församling.

  • Naturligtvis ligger det vemod i detta som nu förestår, säger kyrkoherde Zetterquist, men å andra sidan hör uppbrott och avsked samman med de mänskliga villkoren. Jag är i alla fall glad och tacksam för alla många år här i församlingen. Ingen präst sedan 1600-talet har stannat i Lännäs så länge som Ivar Zetterquist. Nu blev han samtidigt församlingens siste folkvalde herde, för i samband med pastoratsregleringen får Lännäs l fortsättningen komminister. I väntan härpå får församlingen en tillförordnad kyrkoherde. Det blir komminister Erik Rembrink från Jättendal, en 54-årig prästman, som tillträder i november.
  • Här i min egen födelseförsamlinghar jag känt det som Guds kallelse att verka, säger den avgående kyrkoherden. Han är som många vet född i Lännäs, vid gården Margretelund. Så kommer vi in på kyrkans förestående restaurering. Redan för 20 år sedan började man insamlingen härför. Nu har jag fått tjäna i kyrkan precis såsom den iordningsställdes vid restaureringen samma år jag föddes 1892. Nu när jag bryter upp är det dags med restaurering igen. Beslutet härom är fattat och troligt är att arbetet kommer igång redan nästa år. Under kyrkoherde Zetterquists tid i Lännäs har kyrkogården utvidgats, likkällare har byggts, medan samtidigt gamla kyrkogården fått annat utseende. Kyrkliga syföreningen, som är mycket verksam, har osjälviskt arbetat för sjömansvård, för kyrkans textil- och blomsterfond: Samt förstås mission i allmänhet. 1944 bildades en scoutkår i församlingen med kyrkoherde Zetterquist i spetsen. De unga pojkarna med sina ledare byggde förresten vad det led en egen scoutgård.

    Så bör det nämnas, att kyrkoherden flitigt forskat i hävderna särskilt när det gällt det Lännäs som varit. Han har stått i spetsen för hembygdsföreningens verksamhet samt skrivit artiklar i fackböcker och tidskrifter.

    A. Th.

Källa NA 28/9 1958

 

 

— 60 år fyller den 11 Jan. kyrkoherde Ivar Zetterquist, Lännäs, . som också är hans födelsebygd Efter prästvigning 1914 blev han samma år vice komminister i Jockmokks— Kvickjocks pastorat samt kontraktsadjunkt i Gällivare. Ar 1917 blev han ord. komminister och folkskollärare i Lycksele och följande år komminister i Närkes Kil. Kyrkoherde i Lännäs blev han 1932. Där har han under en följd av år varit ordförande i kyrkorådet och kyrkostämman samt ordförande och kassör i skolstyrelsen och barnavårdsnämnden, vidare kassör för de kyrkliga kassorna samt ordförande i hembygds- och fornminnesföreningen, till dess att han avsade sig dessa uppdrag. T. o. m. j 1944 var han chef för scoutkåren, , Hembygds- och fornminnesvården har legat kyrkoherde Zetterquist särskilt varmt om hjärtat, och härutinnan har han gjort sina inte minst betydelsefulla insatser. Om stark pietetskänsla vittnar också hans vård om den gamla vackra prästgården och dess trädgårdsanläggningar. Högtidadagen tillbringar kyrkoherden på en medelhavakryssning.

 

F d kyrkoherden Ivar Zetterquist, Örebro, har avlidit i en ålder av 79år. Han var född i Lännas.

Efter studier vid Evangellska Fosterlandsstiftelsens Missionsinstitut prästvigdes han 1914 i Luleå för¨tjänstgöring inom hedna världen och bland svenska sjömän i utländska hamnar. Han påbörjade även studier i Oxford samma år,

men hemkallades vid krigsutbrottet och tjänstgjorde 1914—1918 som kontraktsadjunkt i Jokkmokks och Gällivare församlingar. Aren 1918—1928 var han komminister i Björksele och under de fem första av dessa år även

ord. folkskollärare där. 1928 blev han komminister i Kils och Grave pastorat och 1931 utnämndes han till kyrkoherde.

 

Källa NA

Ovan givna runor i NA speglar inte hur han uppskattades i Lännäs.

Efter stort missnöje och revision 1941 av hans sätt att förvalta de kassor han var kassör i återbetalade han till de olika kassorna 3.466,90 ( i dagens penningvärde [2015] ca 70.000:-). Bland annat hade han tillgodogjort sig räntan från Wigelstjärnas fond till "förbättring av en barnalärares villkor", gjort inköp utan stämmobeslut samt tillgodogjort sig  godtyckliga belopp i arvode utan beslut därom fattats.

De protokoll han förde var ofta "svårfattliga och i vissa fall direkt missvisande och fylda av sina egna reflextioner" dessutom såg han till att justeringsmännen endast hade några minuter på sig före högmässan att justera protokollen varför de inte hann läsa igenom dessa noggrant. 11.431 kronor ( av totalt 24.500:-) av den ersättning som hade utgått efter branden i Salbacka skola hade använts för löpande utgifter istället för att fonderas.

Han blev av Strängnäs stifts domkapitel dömt till varning  "för visat oförstånd i ämbetet"

Dessutom hade han kvitterat en försändelse till ordföranden i Lännäs kyrkostämma och arkiverat denna ( det var beslutet om varningen från Strängnäs) ordföranden var Ebba Montgomery-Cederhielm.

Han dömdes senare av Häradsrätten till 30 dagsböter á 8 kronor för oskicklighet i tjänsten, men de svslog begäran från åklagaren på sinnesundersökning.

 

untitled-1

 

 

Zetterquists brev till Ture Larsson 1946 angående den benharpun som Ture hittat vid Open.

 

benharpunen visade sig vara Lännäs älsta fornfynd ( efter gränsjustering har dock Open hamnat i V Vingåker ).

Orsak till att Ivar Zetterquist fick harpunen förevisad var att Stina och Ture Larsson ( Björkhamra Läppe ) skulle till pastorsexpeditionen i något ärende då det inte var expeditionstid och som en "muta" tog med sig harpunen för att visa den. När Ture efter lång tid kom ut till Stina från expeditionen rökte han bjuden cigarr.

Harpunen visade sig senare inte höra från yngre stenåldern utan var äldre, från den tid när Galnetorp vid Open kom upp ur havet.

 

 

brev