Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Bäcketorp Kyrkskolan Salbacka

Skolor

 Lännäs undevisade 1846 barnaläraren Pehr Lundahl i  sex rotar med tillsammans 161 lärjungar med 6 à 8 veckors lästid i varje rote.

1847 öppnades en fast folkskola, antalet lärjungar i denna skola var enligt uppgift den 1 juli 1850 av kyrkoherde L. Gellerstedt "alltid öfver 100". Läraren hette V. Landqvist och hade en årlig läsotid av 10 veckor. Det stora lärjungeantalet medförde, att s.k. avdelningsläsning infördes 1849. En ambulerande skola å tre rotar hade som lärare P. Lenndahl " med examen från växelundervisningsskolan i Örebro ", vilket uttalande sannolikt får tydas så, att Lenndahl någon tid följt undervisningen vid Örebro Folkskola. Skolans lärjungar hade i allmänhet haft " det kunskapsmått, som af dem skäligen kunna fordras "

Källa: Folkskoleinspektionen i Örebro län 1861 - 1914, Josef S. Gralén 1958

 

Lännäs församling utgjorde fram till 1/1 1952 ett eget skoldisrikt, då Lännäs slogs samman med Asker.

Den 1/1 1971 Slukades både Asker och Stora Mellösa upp av Örebro kommun.

 

Där inte annat anges är källan Skolorna i Lännäs av Holger Elfsten

 

Bäcketorp

 

Kyrkskolan

 

Salbacka