Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Dombok 1598 Emigranter från Lännäs Immigranter till Lännäs Folketspark/Folketshus Katrinebrunn Lännäs Bygdegård Indelta soldater Posten Lännäs sparbank Vinöfärjan Lännäs kyrka Frikyrkor Olyckor Fornminneskarta Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening Hampetorps IF Bröllop Ransonering under 2:a värdskriget Milstenar Rekostruerad avlidna i Lännäs 18910 - 1815

Historia

 

Jag tar gärna emot om du som har gått in på denna sida har något att bidra med.

Gå i så fall till startsidan där du hittar adresser för att kontakta mig.

 

För ca 8.000 år sedan började Lännäs  att stiga upp ur havet efter att varit nedtryckt av inlandsisen. De första delarna som visade sig var de södra och östra delarn.

Jägar och samlarfolk kom först till de öar som dagens högst punkter bildade. Lämningar från denna tid är av försterliga skäl ganska få, men 2 fynd finns från sandarnakulturen 7.500 - 6.000 f Kr. Man bosatte sig vid stranden av Ancylussjön(se nedan). Den ornamenterade spetsyxa som hittades vid Ingvaldstorp härör från denna period. Närmare detaljer om upphittandet finns inte då det var längesen den hittades.

Destobättre är uppgifterna om det andra fyndet, en benharpun som hittades 1945 av Ture Larsson vid upptagande av dy vid Galnetorp.

Mer detaljer se Ivar Zetterqvist.

Pollenanalys 1962 daterade den till 6.000 år fKr.

Dessa fynd är de älsta som hittats i Närke.

 

  Folkmängd i Lännäs:

 

1790     1.288 (ej exakt antal)

1795     1.322  (ej exakt antal)

1800     1.367  (ej exakt antal)

1805     1.469

1810     1.447

1815     1.482

1820     1.605

 

1914     2.157

 

1945     1.555

 

Ancylussjön uppstod ungefär 8 700 f. Kr., när landhöjningen efterhand stängde förbindelsen med havet genom Mellansverige så förbindelsen mellan Yoldiahavet och Västerhavet blev allt grundare. De salta bottenströmmarna kunde ej tränga in i Östersjöbäckenet och det uppstod en sötvattensjö – Ancylussjön. Ancylussjöns utlopp var genom Göta älv och Steinselva/Otteidsundet. Vänern fanns inte utan var en vik i Ancylussjön. Tidigare teorier att Svea älv har utgjort ett utlopp har visat sig felaktiga. Sjöytan höjdes fram till ungefär 8 300 f. Kr. då den var minst 10 meter högre än Västerhavet. I söder höjdes ytan med 25 meter medan ytan inte höjdes alls i norr eftersom landhöjningen dominerade. I Hanöbukten i Skåne dränktes tallskogar som man fortfarande kan hitta rester av i Östersjön ner till 35 meters djup. Ytan sänktes sedan på mindre än 200 år och var 8 000 f. Kr. nere på samma nivå som havsytan.

Havsytans snabba sänkning Ancylusgränsen (AG), även kallad Ancyllusvallen där Ancylussjön kvarlämnat en strandvall på sin högsta nivå. Ancyllusvallen är belägen omkring 100 meter över havet i Mellansverige, 25-40 meter över havet på Gotland, några meter över havsytan i Blekinge och under havsytan i Skåne. Tydligast syns Ancyllusvallen på Öland och Gotland, samt efter vissa delar av Smålandskusten. Från Blekinge och söderut har Ancyllusvallen utplånats av senare havsnivåhöjningar.


Inflödet av saltvatten var till en början svaga och sporadiska men så småningom övergick Ancylussjön i Littorinahavet. Övergångsstadiet mellan sötvatten och saltvatten kallas för Mastogloiahavet. Ancylussjön har fått sitt namn av en snäcka, Ancylus fluviatilis som lever i sötvatten.

 

Källa: Wikipedia