Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Lindell, Erik

 

Erik Lindell

Smidesmästaren Erik Lindell /. 1854, d. 1921.

 Lindells Mek. Smidesverkstad står det på en konstnärlig skylt av järn över porten till Hagagatan 16. Den är utförd av smidesmästaren Erik Lindell.

 Denne var född 1854 i Segersjö, Lännäs. Fadern var jordbrukare och sonen deltog i arbetet tills han vid 22 års ålder reste till Stockholm och kom i smedlära.

På hösten 1883 kom han till Örebro och började arbeta i Atterlings mekaniska verkstad men öppnade följande år egen verkstad i "Åkerbergska gården"

Köpman­gatan 42 och utförde där byggnads- och vagnssmiden. År 1890 bygg­de han en verkstad på tomten Hagagatan 16, dåvarande adress Svarta Vester. I det

nybyggda gårdshuset inreddes smedja i botten­våningen och bostad i övre våningen. I en annons säger sig Lindell kunna utföra "allt som vid en smidesverkstad

kan utföras".

Lindell var mycket politiskt intresserad och tillhörde bl.a. Örebro Arbetareförening, deltog i rösträttsrörelsen och var även en tid dess ordförande. I ett flertal andra

föreningar tillhörde han styrelsen, t.ex. Frisinnade föreningen, en fredsförening, Djurskydds- och Hant­verksföreningarna. I 15 år var han en betrodd kommunalman,

till­hörde stadsfullmäktige och folkskolestyrelsen.

Han skötte även sin verkstad med framgång, den blev med tiden en ganska stor rörelse. Bostaden måste tagas i anspråk till verkstads­lokal och ett mindre

bostadshus byggdes åt gatan. Förutom smides-arbeten tillverkades nu även kassaskåp.

Före sin död den 2 juli 1921 överlät Lindell verkstaden till sin måg fabrikör Gustaf Andersson. Efter Anderssons död såldes fastig­heten, den nye ägaren

hyr nu ut verkstaden.

 

 

Källa:Bergslag och Bondebygd 1965Lindells mekaniska verkstad

 

Erik Lindells Mek. Smidesverkstad

Via Nils-Erik Lundh på Marklyckan har vi fått två intressanta bilder från förr. De är från en rörelse som hette Erik Lindells mekaniska smidesverkstad och visar dels arbetsstyrkan uppställd utanför kontoret och dels en gårdsinteriör.

Erik Lindell föddes 1854 i Lännäs och gick som ung i smideslära i Stockholm. År 1883 började han arbeta i Atterlings verkstad vid Stortorget i Örebro. Något år därefter öppnade han egen verkstad på Köpmangatan 42, där han utförde byggnads- och vagnssmide.

Så småningom utvidgades rörelsen och Erik flyttade densamma till Hagagatan 16, varifrån fotografierna är tagna. Som vi kan se så var det en relativt stor arbetsplats med inalles 16 personer. Man utförde nu även konstsmide.

Erik Lindell var dessutom mycket politiskt intresserad och tillhörde flera organisationer. Han avled 1921, 67 år gammal. Nils-Erik Lundhs föräldrar bodde i Hagagatan 12 och blev förmodligen bekanta med flera av arbetarna. Därför kan Nils-Erik presentera namnen på flera ur personalen på gruppbilden.

På en lista har han numrerat dem från 1 till 16, med början överst till vänster.
1. Sköldmark, 2. Erik Lindkvist, 3-6. Okända smedpojkar, 7. Simon Andersson, 8. Birger Edström, 9. Nykvist, 10. Karl Pettersson, 11. Sköldmark, bror till nummer 1, 12. Anders Gustaf Andersson, svärson till Erik Lindell och företagets sedermera ägare, 13. Erik Lindell, ägaren själv, 14. Erik Johan Nilsson, arbetskamrat med Erik Lindell sedan stockholmstiden, 15-16. Smedpojkar.

Göran Lindhé

lindells 1
lindells 2

lindells 3

Källa:

Sällskapet Gamla Örebro