Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Dombok 1598 Emigranter från Lännäs Immigranter till Lännäs Folketspark/Folketshus Katrinebrunn Lännäs Bygdegård Indelta soldater Posten Lännäs sparbank Vinöfärjan Lännäs kyrka Frikyrkor Olyckor Fornminneskarta Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening Hampetorps IF Bröllop Ransonering under 2:a värdskriget Milstenar Rekostruerad avlidna i Lännäs 18910 - 1815

Lännäs sparbank

sparbanken

Styrelsen för Lännäs sparbank  i mitten av 1920-talet

Gustaf Eriksson (kamrer 1922-1928), O.P. Olsson Björkenäs , August Andersson Vinön, Anders Gustav Eriksson (ordförande 1881-1894 och 1897-1931), August Karlsson Östantorp, Axel Karlsson Stora Berg, Conrad Lundin Björkenäs och  Anders Olsson Mosstorp

 

Lännäs sparbank startade sin verksamhet 1848. Sitt kontor hade bankeken under många år i det s.k. Kommunalrummet i Södra skolan.

Nämnas kan, att ordföranden förvarade kassan i sitt hem och att reverserna förvarades i en låst kista som var placerad i kyrkans sakristia. Allt efter som tiden gick och verksamheten utökades, aktualiserades frågan om en egen lokal. Då verksamheten i Tingshuset upphört 1906 och denna lokal stod tom kom förslag upp i bankstyrelsen , att den inklusive tomt skulle inköpas. Förutsättningen var “att priset inte ställde sig allt för högt”. tydligen blev priset för högt eftersom affären inte blev av.

Den s.k. Villan i Hampetorp utbjöds ungefär samtidigt till banken för ett pris av 8.000 Kr. Till detta räknade man med kostnader för brädfodring och målning c:a 500 Kr. Den affären blev heller inta av. Året därpå var det förhandlingar om Nordkvistska villan och “efter en längre stunds överläggning beslöt huvudmännen genom öppen omröstning”, att villan skulle inköpas för kr 9000. Så blev det emellertid inte utan banken höll till i skolan under ytterligare år.

Först vid sammanträdet den 19 april 1924 tillsattes en kommite, so, skulle inköpa lämplig byggnadstomt för att banklokalen skulle kunna byggas. Kommiten arbetade snabbt, redan den 12 juni samma år beslöt bankens huvudmän, att inköpa en byggnadstomt av Rickar Ringström, Stora Fallet. Storleken på tomten va 50 ar och priset 13 Kr/ar.

Den 1 november var ritningar och materialbeskrivningar klara. Före den 5 december skulle anbud infordras och bankhuset skulle vara färdigbyggt senast den 1 oktober 1925. Så blev det också. Fastigheten fick namnet Lännäsborg. Ett ståtligt namn på ett ståtligt hus, som inte skäms för sig i denna dag som är.

I jämt 100 år bedrev Lännäs Sparbank sin verksamhet. År 1948 uppgick banken i Örebro Sparbank, som efter ett par år flyttade sitt lokalkontor till Hampetorp. Så småningom gick det, som det ofta går, när ett stort företag uppslukar ett mindre, Lännäskontoret rationaliserades bort.

Iniatiativtagare till banken i Lännäs år 1948 var brukspatron Robert Montgomery- Cederhjälm, I detta sammanhang kan nämnas att en annan av förgrundsfigurerna var dåvarande kyrkoherden i Lännäs Johan Daniel Gellersterdt. En verklig trotjänare i banken styrelse var Anders Gustaf Ericsson från Sjögetorp. Han valdes till ordförande år 1881 och avgick efter 50 år vid 78 års ålder, då han efterträddes av sin sån Gustaf.

Förutom bank blev Lännäsborg också sammanträdesplats för kommunala styrelser och nämnder. Under ett 10 tal år sedan banken flyttat, med början omkring 1955 , hade posten sitt kontor i huset.

Om du idag besöker Lännäsborg, kanske som kund hos Lännäs Vävmaterial, lägg då märke till, att affären är inrymd i den gamla banklokalen och vävstugan i f.d. Postkontoret. Granskar du noga skada finna att kassavalvet fungerar som lager för olika vägmaterial. De fack, i vilka Lännäsborna en gång hämtade sin post, kan du i dag finna garner av olika färger och kvalitéer. En praktisk men kanske unik form av återanvändning .

 

Källa: Holger Elfström, Sockenbudet april 1990

 

Nedan exempel på hur en lånehandling från 1879 såg ut.

Obs: underskriften Med handen på papperet, vilket betyder att hon inte kunde skriva. AED verkar vara en annan handskrift så eventuellt har hon skrivit detta själv, att endast initialerna skrivits av personen själv brukar synas tydligare på handlingar,

 

sparbankslån