Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Dombok 1598 Emigranter från Lännäs Immigranter till Lännäs Folketspark/Folketshus Katrinebrunn Lännäs Bygdegård Indelta soldater Posten Lännäs sparbank Vinöfärjan Lännäs kyrka Frikyrkor Olyckor Fornminneskarta Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening Hampetorps IF Bröllop Ransonering under 2:a värdskriget Milstenar Rekostruerad avlidna i Lännäs 18910 - 1815

Vinöfärjan

 

björksundet

 

Ångslupen Hjälmarbaden ( fd Björksundet ) gick under 1940-talet Hampetorp - Vinön som ersättare för den upoplagda motorfärjan Vinön.

1944 övertogs fartyget av Vägförvaltningen i Örebro län och bytte samtidigt namn till Vinön II.

Hon fanns kvar som reservfärja till 1948.

 

vinön II, Lännäs

 

Jag tar gärna emot om du som har gått in på denna sida har något att bidra med.

Gå i så fall till startsidan där du hittar adresser för att kontakta mig.

 

Vinöfärjan, Lännäs

 

färjelägret

 

Mannen i förkläde kallades för  Kött-Lasse och var från Österåker och sålde charkuterivaror

 

färja påväg till vinön

 

Vinöleden är en färjeled som förbinder Vinön, som är Hjälmarens största ö med fastlandet i Hampetorp vid Hjälmarens södra strand.

Vinöfärga, Lännäs

Färjan 'Sedna' vid bryggan på Vinön.

Leden är ungefär 5 kilometer lång och är en av Sveriges längsta insjöfärjeleder.

Överfarten till Vinön med färjan Sedna tar ca 20 minuter och är som Vägverkets övriga färjor avgiftsfri. Färjan tar som mest 14 personbilar och kör ca 15 turer om dagen. Sommartid trafikeras färjeleden även av reservfärjan Vinösund och antalet dagliga turer blir då runt 24.

Båda färjorna är ganska små, och skälet till att man inte kör en större färja på Vinöleden är att färjorna måste vara små nog att kunna passera Hjälmare kanal, när de ska till Tenövarvet för service.

Vintrar med tjock is anläggs vinterväg till Vinön. Detta är dock inte så vanligt, och skedde senast vintern 2002-2003. Vinöleden är den sydligaste led där isväg anläggs av Vägverket.

Det går utmärkt att ställa bilen i Hampetorp och besöka Vinön till fots eller hyra cykel. Vid färjeläget i Hampetorp finns en parkering med rastplats.

 

Källa: Wikipedia