Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Runeberg om Lännäs Wikipedia om Lännäs Vinön Svartkonst och sägner från Lännäs Gravstenar Släktforskning Litteratur om/från Lännäs Övrigt från Lännäs Fakta Dödsannonser Filmer från Lännäs Senaste uppdateringarna Sjöar

Litteratur om/från Lännäs

Om ni känner till mer litteratur som handlar om Lännäs socken i Närke eller har anknytning dit, skicka gärna ett mejl till mig med tips. Skrifter med * är inte kontrollerade om Lännäs omnämns i dessa

Fler uppgifter om litteraturen finns på nätet i LIBRIS resp. VITALIS databaser, se även Wikipedia om Lännäs (församling) 

 

Om Närke /Örebro län/ med anknytning till Lännäs

 

*Bergslag : kartläggning av källorna till samt studier i bergshanteringens historia i Örebro län / redaktör: Carl Magnus Lindgren.   2000. 

 

Brevner, Erik - Sydöstra Närkes sjönamn, Lund 1942, Carl Bloms Boktryckeri.

 

Dahl, Alva Berättelsen om en gästgivaregård 2004

 

Djurklou, Nils Gabriel, 1829-1904. - Ur Nerikes folkspråk och folklif . - Faks.-utg. / med inl. av Britt-Mari Insulander.  [1860] 

 

Eriksson, Thomas,- Naturguiden  sid 45 om Fåran

 

*Festskrift utgiven av Föreningen Örebro läns museum till 75-års- minnet av stiftandet av Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen den 1 oktober 1856/ red. av Bertil Waldén.   (jfr med Lännäs Hembygds- och Fornminnes-förening) 1931

 

Gralén,Josef S,- Folkskoleinspektionen i Örebro Län åren 1861 - 1914 Littorin Rydén Boktryckeri 1958

 

Hannerberg, David,- Närkes landsbygd 1600-1820, Folkmängd och befolkningsrörelse, Åkerbruk och spannmålsproduktion

Akademisk avhandling Elanders boktryckeri Göteborg 1941.

 

Hansson, Per Närke :bland annat om fornlämningar i Lännäs 1981

 

Hedberg, Lennart, 1950-. - Företagarfursten och framväxten av den starka staten : hertig Karls resursexploatering i Närke 1581-1602

(…Järnbruket i Läppe tog sin malm från Stenkulla gruva 1591…. 1995  

 

Klingberg Sören,- Gods- och säteribildning i Närke under stormaktstiden Örebro läns museum 2011 ISBN 91-85642-47-9

Om Segersjö och Styrsta

 

Lindstén, Carl Anders, 1936 - Märkliga källor, stenar och träd i Örebro län (om Katrinebrunn) 1996

 

Lindstén, Carl A., 1936 - Sevärt runt Örebro : en beskrivning av sevärdheter i mellersta delen av Örebro län: (om Hjälmarbygden och Östernärke) 1988 

 

*Lundberg, Erik, 1895-1969. - Tornet i Gällersta och besläktade närkiska kyrktorn från romansk tid… (bör behandla tornet i Lännäs kyrka)  1934

 

Nilsson,S 1945 - Sällsamheter i Närke 1978

 

*Robertsson, Ann-Marie, 1941-. - Från hav till insjö : Hjälmarsänkans miljöhistoria under 6000 år (10000-4000 år före nutid).  Från bergslag och bondebygd.; s. 22-26 1999

 

Saxon,JL 1859 - 1935 Närkes kyrkor i ord och bild 1928

 

*Skoghäll, Lars, 1958-. - "Ho sôm styrde mä fisken" : om sjörån och andra vattenväsen i Hjälmaren och Örebro län.  Från bergslag och bondebygd.. s47-64 : ill. 2001

 

*Svenska Turistföreningens Årsskrift 1930 Svenska Turistföreningens Årsskrift bland annat s110 – 123 Den stora Sjösänkningen; s 197f Om Habors röse; s214 om Segersjö 1975

 

*Wiktorsson, Per-Axel, 1937-. - Omnämnanden av Hjälmaren i medeltida källor.. ´Från bergslag och bondebygd. s. 49-58 . 1999

 

*Zetterberg, Håkan. - Transporternas betydelse för Brevens bruk.. -  Från bergslag och bondebygd 2001 Om Lännäs (socken och församling)

 

Andersson, Rune, 1922-. - Återvändan - Cathrinelunds lastageplats :en järnets hamn vid Hjälmaren / av Rune Andersson. - (Derbols hamn nämnt?)  1987

 

Bergsten, Karl Erik, 1909-1990. - Östergötlands bergslag : en geografisk studie 1946 (på sidan 183 nämns Stenkullagruvan i Lännäs socken)

 

Blom, Carl Th., 1893-1970. - Vinöns själ : noveller från Hjälmarebygden 1942

 

Blom, Carl Th. 1893 - 1970  Tjugo år på Vinön 1922-1941, 1965

 

Drougge, Lise 1919 - Någon /nyckelroman/ 1956 ( förf. var en kort tid lärare vid Bäcketorps skola, Lännäs)

 

Ek, Bo, 1950-. - Vinön - en resa / Bo Ek ; fotografi: Bo Ek, Lena Hagsten.  2002. 

 

Elfsten, Holger, 1922 - Bilder berättar (om Lännäs)  1990

 

Elfsten, Holger, 1922 - Glesbygd Dikter och bilder (om Lännäs) 1991

 

Elfsten, Holger, 1922 - Om skolorna i Lännäs  1989

 

Ersmark, Vanja Hans Wirén.  Fiskestationen i Hampetorp, Örebro  1981

 

Espenäs kvinnliga trädgårdsskola, Lennäs.  -  Mitt hem.. ; 1905(1) : 4, s. 76  1905. 

 

*Fürst, Magnus. - Restaurering av Hjälmarens kräftfiske / Magnus Fürst, Bert Ove Andersson. -  1988

 

Hjälmaren i Fysisk riksplan Södra stranden, Östra delen 1977 Delredovisning av en utredning för hjälmarområdet 1976 på uppdrag av utredningskontoret i Örebro Kommun 31 sidor

 

Karlsson, V  Beskrifning till kartbladet "Segersjö" 1873

 

Löfgren, Lars. Jan Wilhelmson.  Derbol och Dimbo, Örebro kommun : botanisk inventering.   1999

 

Persson, Christer, 1937-. - Förekomst av kambrisk sandsten, alunskiffer och ordovicisk kalksten i isälvsmaterial sydost om Hjälmaren.. -  1973

 

Pettersson, Johannes, 1888 – 1960 Minnen från Lännäs 1952

 

Pettersson, Johannes, 1888 – 1960 Minnen från Lännäs (nytryck) 2001 

 

Rogberg, Olof,. 1868 - 1931 Vid fältgudstjänsten i Lännäs med 4:de arméfördelningen under höstmanövern 1902, 17:de Sönd. e. Tref. Predikan. 1902

 

Romdahl, Axel L.1880 - 1951 Mässhake från Lännäs kyrka i Närke Artikel 1913

 

Rundberg, Hugo, 1940-. - Fisket i Hjälmaren : intervjuundersökning angåendedet yrkesmässiga fisket 1966-1969 / av Hugo Rundberg.  1971

 

Sverige. Sjöfartsverket. Sjökarteavdelningen. [Sjökort över Sverige] Hjälmaren. 1994-

 

Swartling, Ingrid, 1919 – 1972  Lännäs kyrka.  1966

 

Tham, Wilhelm 1812 – 1873 Beskrifning övfer Örebro län: Närke: Lännäs 1849 (e-bok i Runebergsprojektet länk !)

 

Waldén, Bertil, 1901-1963. - Askers och Sköllersta tingslag : minnesskrift : på uppdrag av Askers och Sköllersta tingshusstyrelse / utarbetad av Bertil Waldén. -  1949 (Askers härad bestod av Lännäs och Askers socknar)

 

Waldén, Bertil, 1901 – 1963 Tre polska mässhakar… Artikel i "Meddelanden nr XI" 1933 sid 35

 

Waldén, Bretil, Örebro Läns Brandstodsbolag 1843-1943, Örebro 1945

 

Waller, Eric 1732 - 1811 Då Lännäs kyrka, och desz kyrko-herde, wäl- ärewördige och höglärde magister herr Eric Gabriel Lindberg inwigdes af probsten ...

 

Eric Waller den 10 aug. 1777. 1777

 

Wijnbladh, Hanna, 1865-1932. - På Espenäs : fru Stina Svartlings kvinnliga trädgårds-, hushålls- och väfskola. - Mitt hem.. ; (5) : 21, s. 385-386 1909

 

Zetterquist, Ivar Sancta Catharinae brunn i Lännäs, Artikel s 32 – 58 1935

 

Zetterqvist, Ivar Forngrevarna i Lännäs Artikel 1935, särtryck från "Från bergslag och bondebygd" 1935

 

Åkesson,Astrid.- Östernärke förr

 

Åkesson, Astrid. - St Catrinns brund (Katrinebrunn)   Länsbuketten: Örebro läns hembygdförbund, 2007:1, (finns på hemsidan) 2007

 

Örebro Läns Landsting, Så var det på min tid, Ljungföretagen 1981

 

Om föreningar i Lännäs

 

Eriksson, S. M, 1904 – 1971 Minnesskrift i anledning av Lännäs sparbanks 100-åriga tillvaro.   1948

 

Från flydda tider. Lännäs Baptistförsamlings femtio-årsberättelse 1872-1922.   1922

 

Femtioårsberättelse avgiven vid Lännäs friförsamlings femtioårshögtid 31 juli 1927.  1927

 

Östernärkekommittén Socialdemokraterna i Stora Mellösa och Asker-Lännäs  1979 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Segersjö

 

Horn, Vivi, 1877 – 1971 Den sturske Montgomery : kvinnotjusare, kungagunstling, statsfånge.  1938

 

Hurtig, Mathias,.   Statarna vid Segersjö Gård 1841-1880 : en undersökning om arbetskraftens nyorganisering   1999

 

Löfgren, Lars, Karl Gustav Nilsson, Jan Wilhelmson, Segersjö, Örebro kommun : botanisk inventering.   1998

 

Nilsson, Thomas.  Frälsebönder, torpare och statare : förutsättningarna på Segersjö gods i Lännäs socken 1823-1883 1999

 

Schlegel, Bernhard, 1838 – 1896  Örebro läns herregårdar : [Profhäfte] : Segersjö.  1884

 

Thersner, Thora, 1818 – 1867 Segersjö [Bild] 1846

 

Thersner, Ulrik, 1779 - 1828 Segersjö från nordvästra sidan [Bild] 1824

 

 

Om sjösänkningen av Hjälmaren

 

Den stora sjösänkningen. [D. 1], Den stora sjösänkningen : minnesskrift med anledning av Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolags 75-årsjubileum / på dess styrelses uppdrag utarbetad av Bertil Waldén.   1940

 

Den stora sjösänkningen. D. 2 / red. av Allan Thybell.  1977

 

Djurklou, Nils Gabriel, 1829-1904. - Sänkningen af sjöarne Hjälmaren och Qvismaren. Historisk framställning. 1902

 

Djurklou, Nils Gabriel, 1829-1904. - Hjelmaresänknings-frågan förr och nu.. -  1863

 

Djurklou, Nils Gabriel, 1829-1904. - Hjelmaresänknings-frågan i sitt sista skede. -  1876

 

Djurklou, Nils Gabriel, 1829-1904. - Om annuiteten å Hjelmarens och Qvismarens sjösängsbolags statslån i dess förhållande till olika jordegare.. -  1894

 

*Lennqvist, Jörgen. - Från vattenskadad mark till biologisk mångfald : Hjälmarens och Kvismarens stränder 1850-2000.  Värna, vårda, värdera. - S. [31]-38 2003

 

*Lennqvist, Jörgen. - Våtmarkshistoria : Hjälmarens och Kvismarens stränder under 1800- och 1900-talen 2007

 

Källa www.fornstugan.se