Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Runeberg om Lännäs Wikipedia om Lännäs Vinön Svartkonst och sägner från Lännäs Gravstenar Släktforskning Litteratur om/från Lännäs Övrigt från Lännäs Fakta Dödsannonser Filmer från Lännäs Senaste uppdateringarna Sjöar

Wikipedia om Lännäs

Lännäs församling är en församling inom Svenska kyrkan i Kumla och Askers kontrakt av Strängnäs stift i sydöstra delen av Örebro kommun i Örebro län. Församlingen ingår, tillsammans med Askers församling, i Askers pastorat.

Lännäs församling omfattar ett område i sydöstra Närke, omedelbart söder om Hjälmaren på gränsen mot Södermanland. Kyrkort är byn Lännäs. Största ort är Hampetorp. Riksväg 52 korsar församlingen i öst-västlig riktning längs Hjälmarens strand.

Församlingen har i nordvästra delen odlad slättbygd. I öster och söder är terrängen mera kuperad och glesbebyggd. Till församlingen hör en del öar i södra Hjälmaren, bl.a. Vinön. Ön Fåran (Inre och Yttre Fåran) bildar naturreservat.

I församlingens nordvästra del vid västra änden av Södra Hjälmaren ligger Segersjö. Detta gods ligger vid Kvismare kanals mynning i Södra Hjälmaren och har en lång historia. Gården Segersjö fanns redan 1278. År 1776 byggdes av huvudbyggnaden av sten. År 1876 byggdes den på med en våning till. Då gestaltades hela huvudbyggnaden i nyrenässansstil. På Segersjö finns även två flyglar med en våning. De är från tiden kring 1750.

Inte så långt från Segersjö ligger Habors röse och Jungfru Annas skog.

Helt i söder passerar Västra stambanan genom församlingen på en sträcka av cirka 4 km.

Lännäs församling avgränsas i nordväst av Stora Mellösa församling. Cirka 2 km norr om Vinön, i en punkt ute i Hjälmaren, möts Lännäs församling och Götlunda församling. Vattengränsen mellan de två är cirka 4 km lång och går halvvägs mellan Vinön och Valen i Götlunda. Strax sydost om Valen ligger "tresockenmötet" Lännäs-Götlunda-Arbogabygden. Lännäs gränsar på en sträcka av 4 km helt i vattnet mot Arbogabygdens församling. De båda sistnämnda församlingarna ligger i Västmanlands län.

På Tjugholmen, cirka 1 km rakt österut från Vinöns östra udde (Stora holmen), ,ligger "tresockenmötet" Lännäs-Arbogabygden-Julita. Gränsen mellan Lännäs och Julita församling (Katrineholms kommun, Södermanlands län) går på en sträcka av cirka 1,5 km sydvart mellan Tjugholmen och holmen Funnaren. På Funnaren ligger ett "fyrsockenmöte" Lännäs-Julita-Österåker-Västra Vingåker. Härifrån går gränsen mellan Lännäs och Västra Vingåkers församling söderut cirka 5 km över öppet vatten och når fastlandet vid Hjälmarslund längs riksväg 52. Lännäs församling avgränsas härefter i sydost av Västra Vingåkers församling (Vingåkers kommun, Södermanland).

I trakten av torpet Herrefallet, cirka 3 km nordväst om Högsjö i Västra Vingåker, ligger "tresockenmötet" Lännäs-Västra Vingåker-Asker. Härifrån gränsar församlingen i sydväst och väster mot Askers församling fram till Täljeån på en punkt cirka 2 km nordväst om Lännäs kyrka. Där ligger "tresockenmötet" Lännäs-Asker-Stora Mellösa.


Historia

År 1930 hade Lännäs socken 1966 invånare på en yta av 102 km². Folkmängden har sålunda minskat med cirka 50% sedan dess.

Inom Lännäs församling, som förr tillhörde Askers härad, har man funnit cirka 155 fornlämningar. Från bronsåldern finns några enstaka gravar, men de flesta gravarna ligger inom tio gravfält från järnåldern. Två gravfält finns på Vinön.

Vid Segersjö finns en s.k. storhög (Habors röse). Inom församlingen finns s.k. fossil åkermark samt stora områden med röjningsrösen.

Vid utgrävningar sommaren 2008 inför bygget av ett nytt församlingshem, hittade arkeologer först skelett från vikingatiden[1] och senare stolphål efter en stavkyrka, omgiven av gravar i prydliga rader, cirka 100 meter från den nuvarande stenkyrkan, som är från 1100-talet. Stavkyrkan tros vara från 1000-talet.[2] Det skulle betyda att östra Närke tidigt var kristet, tillsammans med Götalandskapen, till skillnad från det ännu hedniska Uppland.

År 1314 skrevs De Lennæs. Namnet avser ett näs i Hjälmaren och består möjligen även av ett ord för landningsplats (Len-) med efterledet -näs.


Litteratur
Pettersson, Johannes (1888-1960) ; Minnen från Lännäs, 1953 Faksimil-upplaga, 2001, Odensbacken, Lännäs hembygds- och fornminnesförening, ISBN 91-631-0832-1(inb.)
Nilsson, Thomas; Frälsebönder, torpare och statare - förutsättningarna på Segersjö gods i Lännäs socken 1823-1883, 1999, Humanistiska institutionen Örebro universitet, LIBRIS-id 8425412
Blom, Carl Th.(1893-1970) ; Tjugo år på Vinön - vinöminnen och vinöuppteckningar 1922-1941, 1965, Lännäs, Lännäs hembygds- och fornminnesförening, LIBRIS-id 1255097
Ek, Bo o Hagsten, Lena; Vinön - en resa, 2002, Örebro:, eget förlag, ISBN 91-631-2436-X(inb.)
Eriksson, S. M.; Minnesskrift i anledning av Lännäs sparbanks 100-åriga tillvaro, 1948, Örebro, Örebro dagblad, LIBRIS-id 1396492
Elfsten, Holger (1922-); Om skolorna i Lännäs, 1989, Odensbacken, LIBRIS-id 846538