Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Dombok 1598 Emigranter från Lännäs Brev Immigranter till Lännäs Folketspark/Folketshus Katrinebrunn Lännäs Bygdegård Indelta soldater Posten Lännäs sparbank Vinöfärjan Lännäs kyrka Frikyrkor Olyckor Fornminneskarta Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening Hampetorps IF Bröllop Ransonering under 2:a värdskriget Milstenar Rekostruerad avlidna i Lännäs 18910 - 1815

Brev

Ett av alla brev som sändes hem till Sverige

 

Salem Mc Cook Co d 21/1 1902

 

Min goda vän och ---

Jag vill nu efter långt dröjsmål sända dig dessa rader, du skall ej l--- det är liknöjdhet att jag ej skrivit förr ty jag har ej haft mycket tillfälle att skriva.

Jag skall nu först omtala att jag har hälsan och mår gott, samt önskar att dessa rader måtte komma dig tillhanda vid samma goda tillstånd.

Ja det har nu förflutit en tid sedan vi talade vid varandra så jag tänkte vi skulle ha mycket att tala om, men nu får vi väl talas vi genom bref så när du skriver så skall du tala om allting som har hänt sedan jag lämnade Sweden för det roar mig att få veta både nytt och gammalt.

Jag trivs bra här i västern jag blott önskar att jag varit här förr. Vi har en fin vinter här ingen snöö och ingenting kallt.

Jag har idag haft besök af Thure Gustafsson och din kusin August Ljungkvist de kom åkande vilesoped Thure kände jag igen första jag fick se honom det var roligt att få tala vid dem. Gothard i Damstugan är äfven här i trakten han räntar ett land ett mil härifrån.

Jag kan äfven hälsa dig från Am---- hon tjäna sex mil ifrån där jag är men jag har icke talat så mycket vid henne sedan jag kom hit.

När du skriver så skall du tala om hur du hade det när du var ute och reste i somras. Oskar i Eketorp sade att han talade vi dig i Stockholm jag tänker du såg dig väl omkring i hufvudstaden med du var där.

Ja nu skall du snart till Lännäs och visa om du duger till kronans karl men då slipper jag vara med och jag tänker ni reder er väl mig förutan.

Jag tänker du tror väl------ en fästmö ----- lämnade. S—vi få nu icke som förr göra sällskap till flickorna du skall hälsa till alla flickor från mig och till Karl Johan, Otto, Karl Albert i Östantorp och min broder Anton samt till alla som vill mottaga min hälsning.

Jag får nu sluta för denna gång med en kär hälsning till dig.

 

Teknar Daniel Larsson

 

Salem Mc Cook ligger i S Dakota

 

Daniel Larsson Boda född 1881 16/9 d 1906 22/9 Ser mer ut som 1909 på gravstenen

emigrerade 1901 22/6

 

daniel larsson gravstendaniel gravplats

Källa Ancestry

 

 

Thure Gustafsson Ingvaldstorp f 1882 28/4

emigrerade 1898 5/5

 

Gothard i Damstugan eventuellt Gothard Eriksson  f 1871 24/11

emigrerade 1883 17/4 med sina föräldrar

 

Am-- kan vara Anna Amanda Andersson Östantorp f 1881 23/6

Emigrerade 1900 18/8